De blauwdruk is het plan waarmee je hier op de aarde je leven begint.
Je kan het vergelijken met een bouwtekening van het casco van een huis dat je wil gaan bouwen. De muren en de plafons staan voor je gekozen levenslessen en voor de manier waarop je die lessen wilt gaan ervaren.

Met het herschrijven van de blauwdruk wordt een nieuw leven gecreëerd. De oude blauwdruk wordt getransformeerd naar een nieuw plan dat past bij het leven waar je nu voor kiest

Om dit nieuwe leven ook echt ten volle te kunnen leven en ervaren is het van groot belang om:
– je mindmap, ( de contracten, plannen en bv afspraken met andere zielen) mee te nemen in het transformatieproces
– te onderzoeken waarom je je veiligheden nog steeds zoekt in oude patronen en aannames

Het verstand is de grootste valkuil waardoor we blijven terugvallen in oude gewoontes en veiligheden. Daardoor word je belemmerd om de nieuwe blauwdruk leven.

Om de mindmap te transformeren gaan we samen door alle levensfasen om te kijken wat daar nog geheeld en losgelaten mag worden. Hierdoor ontstaat er ruimte voor nieuwe ervaringen

Het herschrijven van de blauwdruk wordt gedaan bij mensen die geen uitzicht meer kunnen zien, het leven zó zwaar ervaren dat de wil om te leven niet meer voelbaar is.